TIN TỨC SỰ KIỆN

Thông báo Kết luận thanh tra

Ngày 08/6/2018 Chánh Thanh tra tỉnh Sơn La ban hành Kết luận số 39/KL-TTr về việc thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Ban QLDA trong công tác quản lý đầu tư xây dựng các chương trình, dự án do UBND huyện Phù Yên và các đơn vị trực thuộc UBND huyện làm chủ đầu tư. Toàn văn thông báo Kết luận.

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

Thông báo Kết luận thanh tra

Ngày 08/6/2018 Chánh Thanh tra tỉnh Sơn La ban hành Kết luận số 39/KL-TTr về việc thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Ban QLDA trong công tác quản lý đầu tư xây dựng các chương trình, dự án do UBND huyện Phù Yên và các đơn vị trực thuộc UBND huyện làm chủ đầu tư. Toàn văn thông báo Kết luận.

HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ

Tọa đàm kỷ niệm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

Tọa đàm kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2017) Hòa chung không khí phấn khởi và tự hào của phụ nữ cả nước nhân dịp kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2017). Được sự đồng ý của Chi ủy, Lãnh đạo cơ quan, BCH Công đoàn, Ban Nữ công cơ quan Thanh tra tỉnh đã trang trọng tổ chức buổi tọa đàm nhằm