Lịch công tác tuần (Từ ngày 02/10 – 06/10/2017)

Lịch công tác của lãnh đạo Thanh tra tỉnh từ ngày  02/10 – 06/10/2017   Chi tiết tại đây.