Lịch công tác tuần (Từ ngày 09/10 – 13/10/2017)

Lịch công tác của lãnh đạo Thanh tra tỉnh từ ngày 09/10/2017-13/10/2017 Chi tiết tại đây