Báo cáo tình hình kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính

Báo cáo tình hình kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Quí III năm 2018

Báo cáo nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công

Báo cáo nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công Quí III năm 2018

Kế hoạch nâng cao chỉ số hiệu quả hành chính

Kế hoạch nâng cao chỉ số hiệu quả hành chính công năm 2018 

Giao dự toán thu chi ngân sách năm 2018

Ngày 10/12/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành quyết định số 3389/QĐ-UBND Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2018. Chi tiết văn bản tại đây

Lịch công tác tuần

Lịch công tác của lãnh đạo Thanh tra tỉnh từ ngày 25/9/2017-29/9/2017   Chi tiết tại đây.

Kế hoạch Cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Sơn La

Nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành các cơ quan hành chính nhà nước, phấn đấu đến năm 2020 chỉ số cải cách hành chính của tỉnh nằm

Khai trương Trung tâm hành chính công tỉnh Sơn La

Ngày 02/6/2017, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị công bố Quyết định thành lập và khai trương Trung tâm Hành chính công tỉnh Sơn La. Dự Hội nghị có các đồng chí: Hoàng Văn Chất, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ

Báo cáo công tác cải cách hành chính

Báo cáo công tác cải cách hành chính từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/4/2017 Tải báo cáo

Báo cáo công tác cải cách hành chính quý I năm 2017

Báo cáo công tác cải cách hành chính quý I năm 2017 Tải báo cáo

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017 của cơ quan Thanh tra tỉnh

      Nhằm triển khai thực hiện Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 19/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tuyên truyền công tác cải cách hành chính tỉnh Sơn La năm 2017. Ngày 09/02/2017, Thanh tra tỉnh ban hành Kế hoạch số 42/KH-TTr tuyên truyền công tác cải cách hành năm 2017, với những nội dung chính như sau: I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1.