Thanh tra, Tin trong ngành

14, 06, 2018

Thông báo Kết luận thanh tra

Ngày 04/6/2018 Chánh Thanh tra tỉnh Sơn La ban hành Kết luận số 35/KL-TTr về việc thanh tra công vụ Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh Sơn La; Kl số 36/KL-TTr Về việc quản lý, sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước cấp và các nguồn thu khác của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy

Hướng dẫn thực hiện đánh giá CT PCTN năm 2017

Ngày 11/4/2018 Thanh tra tỉnh Sơn La đã ban hành công văn số 150/HD-TTr v/v hướng dẫn thực hiện đánh giá công tác PCTN năm 2017 theo Bộ chỉ số của TTCP. Các địa phương, đơn vị khai thác tài liệu tại đây: – Quyết định số 750/QĐ-UBND tỉnh. – Tài liệu kèm theo kế hoạch số 66/KH-UBND (.doc) – Công văn số 150 của Thanh tra tỉnh  

Thông báo Kết luận trách nhiệm Giám đốc Sở Công thương Sơn La

Ngày 09/02/2018 Chánh Thanh tra tỉnh Sơn La ban hành Kết luận số 10/KL-TTr về việc thanh tra Trách nhiệm Giám đốc Sở Công thương trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng; việc quản lý sử dụng các nguồn kinh phí trong 2 năm (2015-2016)   Toàn văn

Thông báo Kết luận thanh tra Trách nhiệm trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường La

Ngày 25/01/2018 Chánh Thanh tra tỉnh Sơn La ban hành Kết luận số 08/KL-TTr về thanh tra trách nhiệm Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường La trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 19/10/2011 của liên bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Nội vụ từ năm 2015 đến năm 2016.   Toàn

Lịch công tác của lãnh đạo Thanh tra tỉnh

Lịch công tác của lãnh đạo Thanh tra tỉnh từ ngày 22/01/2018-26/01/2018   Chi tiết tại đây

Lịch công tác của lãnh đạo Thanh tra tỉnh

Lịch công tác của lãnh đạo Thanh tra tỉnh từ ngày 15/01/2018-19/01/2018   Chi tiết tại đây

Thông báo công bố kết luận thanh tra Sông Mã

Ngày 09/01/2018 Chánh Thanh tra tỉnh Sơn La ban hành Kết luận số 03/KL-TTr về việc thanh tra Công tác quản lý đầu tư xây dựng các chương trình, dự án do Ủy ban nhân dân huyện và các đơn vị trực thuộc UBND huyện Sông Mã làm chủ đầu tư.   Toàn văn thông báo

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO THANH TRA TỈNH

Lịch công tác của lãnh đạo Thanh tra tỉnh từ ngày 08/01/2018-12/01/2018     Chi tiết tại đây

Thông báo Kết luận thanh tra trách nhiệm chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm

Ngày 26/12/2017 Chánh Thanh tra tỉnh Sơn La ban hành Kết luận số 15/KL-TTr về việc thanh tra trách nhiệm chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí; quản lý sử dụng tài sản công,

Thông báo Kết luận thanh tra phòng GD&ĐT huyện Phù Yên

Ngày 30/10/2017 Chánh Thanh tra tỉnh Sơn La ban hành Kết luận số 11/KL-TTr về thanh tra trách nhiệm Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Yên trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 19/10/2011 của liên bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Nội vụ từ năm 2015 đến năm 2016.   Toàn
1 2 3