Lịch công tác của lãnh đạo Thanh tra tỉnh

Lịch công tác của lãnh đạo Thanh tra tỉnh từ ngày 22/01/2018-26/01/2018   Chi tiết tại đây

Lịch công tác của lãnh đạo Thanh tra tỉnh

Lịch công tác của lãnh đạo Thanh tra tỉnh từ ngày 15/01/2018-19/01/2018   Chi tiết tại đây

Thông báo công bố kết luận thanh tra Sông Mã

Ngày 09/01/2018 Chánh Thanh tra tỉnh Sơn La ban hành Kết luận số 03/KL-TTr về việc thanh tra Công tác quản lý đầu tư xây dựng các chương trình, dự án do Ủy ban nhân dân huyện và các đơn vị trực thuộc UBND huyện Sông Mã làm chủ đầu tư.   Toàn văn thông báo

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO THANH TRA TỈNH

Lịch công tác của lãnh đạo Thanh tra tỉnh từ ngày 08/01/2018-12/01/2018     Chi tiết tại đây

Thông báo Kết luận thanh tra trách nhiệm chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm

Ngày 26/12/2017 Chánh Thanh tra tỉnh Sơn La ban hành Kết luận số 15/KL-TTr về việc thanh tra trách nhiệm chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí; quản lý sử dụng tài sản công,

Thông báo Kết luận thanh tra phòng GD&ĐT huyện Phù Yên

Ngày 30/10/2017 Chánh Thanh tra tỉnh Sơn La ban hành Kết luận số 11/KL-TTr về thanh tra trách nhiệm Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Yên trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 19/10/2011 của liên bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Nội vụ từ năm 2015 đến năm 2016.   Toàn

Thông báo Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về hoạt động xây dựng trong thực hiện Dự án đầu tư xây dựng bãi đỗ xe tĩnh tại km 75, tiểu khu 3, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc châu

Ngày 30/10/2017 Chánh Thanh tra tỉnh Sơn La ban hành Kết luận số 11/KL-TTr về việc thanh tra chấp hành quy định của pháp luật về hoạt động xây dựng trong thực hiện Dự án đầu tư xây dựng bãi đỗ xe tĩnh tại km 75, tiểu khu 3, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc châu.   Toàn văn thông báo

Thông báo Kết luận thanh tra việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng giai đoạn từ năm 2013 – 2016

 Ngày 11/9/2017 UBND tỉnh Sơn La ban hành Kết luận số 2906/KL-UBND về thanh tra toàn diện đối với Việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng giai đoạn từ năm 2013 – 2016.   Toàn văn thông báo

Thông báo Kết luận thanh tra

Thông báo Kết luận thanh tra việc quản lý và sử dụng đối với đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh theo Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Sơn La. Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 112/2015/NQ-QH/13 ngày

Thanh tra tỉnh tập trung chỉ đạo công tác xử lý sau thanh tra

Thời gian qua, công tác xử lý sau thanh tra đã được các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, Kết quả thu hồi sai phạm về kinh tế phát hiện qua thanh tra ở một số địa phương, đơn vị chưa triệt để; việc xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến sai phạm
1 2 3