Hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2018

Ngày 30/08/2017 Thanh tra Chính phủ ban hành Công văn số 2139/TTCP-KHTCTH về việc Hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2018. Chi tiết công văn

Nội quy Tiếp công dân

Ngày 23 tháng 11 năm 2015, Chánh Thanh tra tỉnh Sơn La đã ban hành quyết định số 104/QĐ-TTr Ban hành nội quy tiếp công dân,….         I. LỊCH TIẾP CÔNG DÂN 1. Thời gian tiếp công dân: – Sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; – Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút. Thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ: