Mua sắm công

28, 09, 2017

Công khai việc mua sắm tập trung tài sản năm 2017

Công khai việc mua sắm tập trung tài sản năm 2017 – Quyết định lựa chọn nhà thầu – Danh sách các cơ quan mua sắm tài sản – Nghiệm thu bàn giao