Lịch công tác của lãnh đạo Thanh tra tỉnh

Lịch công tác của lãnh đạo Thanh tra tỉnh từ ngày 22/01/2018-26/01/2018   Chi tiết tại đây

Kế hoạch triển khai thực hiện Dân vận giai đoạn 2018-2020

KH_30_Ke hoach cong tac dan van Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 03/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về triển khai, thực hiện Đề án ” Tăng cường và đối mới công tác dân vận trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh và chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh gắn với công tác cải cách hành

Lịch công tác của lãnh đạo Thanh tra tỉnh

Lịch công tác của lãnh đạo Thanh tra tỉnh từ ngày 15/01/2018-19/01/2018   Chi tiết tại đây

Thông báo công bố kết luận thanh tra Sông Mã

Ngày 09/01/2018 Chánh Thanh tra tỉnh Sơn La ban hành Kết luận số 03/KL-TTr về việc thanh tra Công tác quản lý đầu tư xây dựng các chương trình, dự án do Ủy ban nhân dân huyện và các đơn vị trực thuộc UBND huyện Sông Mã làm chủ đầu tư.   Toàn văn thông báo

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO THANH TRA TỈNH

Lịch công tác của lãnh đạo Thanh tra tỉnh từ ngày 08/01/2018-12/01/2018     Chi tiết tại đây

Thông báo Kết luận thanh tra trách nhiệm chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm

Ngày 26/12/2017 Chánh Thanh tra tỉnh Sơn La ban hành Kết luận số 15/KL-TTr về việc thanh tra trách nhiệm chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí; quản lý sử dụng tài sản công,

Lịch công tác của lãnh đạo Thanh tra tỉnh

Lịch công tác của lãnh đạo Thanh tra tỉnh từ ngày 04/12/2017-07/12/2017     Chi tiết tại đây

Lịch công tác của lãnh đạo Thanh tra tỉnh

Lịch công tác của lãnh đạo Thanh tra tỉnh từ ngày 27/11/2017-01/12/2017       Chi tiết tại đây

Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng – Thanh tra các tỉnh biên giới miền núi phía Bắc năm 2017

Thực hiện Kế hoạch của Cụm thi đua số IV, Thanh tra Chính phủ (gồm thanh tra 07 tỉnh miền núi biên giới phía bắc), về tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2017 gắn với hoạt động thi đấu thể thao, giao lưu văn nghệ tổ chức tại tỉnh Lào Cai, từ ngày 14/11/2017 đến ngày 17/11/2017, Đoàn công tác Thanh tra tỉnh Sơn La đã

Lịch công tác

Chi tiết tại đây Lịch công tác của lãnh đạo Thanh tra tỉnh từ ngày 06/11/2017-10/11/2017
1 2 3 4