Thanh tra, Tin trong ngành

14, 06, 2018

Thông báo Kết luận thanh tra

Ngày 04/6/2018 Chánh Thanh tra tỉnh Sơn La ban hành Kết luận số 35/KL-TTr về việc thanh tra công vụ Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh Sơn La; Kl số 36/KL-TTr Về việc quản lý, sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước cấp và các nguồn thu khác của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy

Thông báo Kết luận trách nhiệm Giám đốc Sở Công thương Sơn La

Ngày 09/02/2018 Chánh Thanh tra tỉnh Sơn La ban hành Kết luận số 10/KL-TTr về việc thanh tra Trách nhiệm Giám đốc Sở Công thương trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng; việc quản lý sử dụng các nguồn kinh phí trong 2 năm (2015-2016)   Toàn văn

Thông báo Kết luận thanh tra Trách nhiệm trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường La

Ngày 25/01/2018 Chánh Thanh tra tỉnh Sơn La ban hành Kết luận số 08/KL-TTr về thanh tra trách nhiệm Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường La trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 19/10/2011 của liên bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Nội vụ từ năm 2015 đến năm 2016.   Toàn

Lịch công tác của lãnh đạo Thanh tra tỉnh

Lịch công tác của lãnh đạo Thanh tra tỉnh từ ngày 22/01/2018-26/01/2018   Chi tiết tại đây

Kế hoạch triển khai thực hiện Dân vận giai đoạn 2018-2020

KH_30_Ke hoach cong tac dan van Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 03/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về triển khai, thực hiện Đề án ” Tăng cường và đối mới công tác dân vận trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh và chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh gắn với công tác cải cách hành

Lịch công tác của lãnh đạo Thanh tra tỉnh

Lịch công tác của lãnh đạo Thanh tra tỉnh từ ngày 15/01/2018-19/01/2018   Chi tiết tại đây

Thông báo công bố kết luận thanh tra Sông Mã

Ngày 09/01/2018 Chánh Thanh tra tỉnh Sơn La ban hành Kết luận số 03/KL-TTr về việc thanh tra Công tác quản lý đầu tư xây dựng các chương trình, dự án do Ủy ban nhân dân huyện và các đơn vị trực thuộc UBND huyện Sông Mã làm chủ đầu tư.   Toàn văn thông báo

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO THANH TRA TỈNH

Lịch công tác của lãnh đạo Thanh tra tỉnh từ ngày 08/01/2018-12/01/2018     Chi tiết tại đây

Thông báo Kết luận thanh tra trách nhiệm chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm

Ngày 26/12/2017 Chánh Thanh tra tỉnh Sơn La ban hành Kết luận số 15/KL-TTr về việc thanh tra trách nhiệm chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí; quản lý sử dụng tài sản công,

Lịch công tác của lãnh đạo Thanh tra tỉnh

Lịch công tác của lãnh đạo Thanh tra tỉnh từ ngày 04/12/2017-07/12/2017     Chi tiết tại đây
1 2 3 5