Danh bạ cơ quan

Th4 17, 2017

 Họ tên, Số điện thoại công chức cơ quan Thanh tra tỉnh Sơn La


STT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH SỐ MÁY
LÃNH ĐẠO
1 Nguyễn Trung Cung Chánh Thanh tra 0223.551.053
2 Lê Văn Tịch Phó Chánh Thanh tra 0223.551.669
3 Bùi Hồng Hải Phó Chánh Thanh tra 0223.854.066
4 Trần Đức Thuận Phó Chánh Thanh tra 0223.500.335
VĂN PHÒNG TỔNG HỢP, SDT: 3.854.706
5 Nguyễn Văn Tuấn Chánh Văn phòng 0165.7219.796
6 Đinh Kiều Hưng Phó Chánh Văn phòng 086.889.5588
7 Cầm Văn Hùng Phó Chánh Văn phòng 0989.898.315
8 Giao Lý Công chức 0987.432.977
9 Lương Thị Hồng Lê Công chức 0975.528.970
10 Đặng Thị Thu Kế toán 094.232.8998
11 Trần Kim Tuyến Chuyên viên 0969.357.092
12 Đoàn Văn Khích Lái xe 0166.4846.009
13 Lò Văn Tại Lái xe 0983.395.794
PHÒNG NGHIỆP VỤ 1, SĐT: 3.854.707
14 Nguyễn Văn An Trưởng phòng 0915.409.339
15 Lương Thị Loan Phó Trưởng phòng 0986.143.284
16 Hoàng Anh Tuấn Thanh tra viên 0919.355.217
17 Nguyễn Thị Liên Chuyên viên 0936.554.199
PHÒNG NGHIỆP VỤ 2, SĐT: 3.854.708
18 Vũ Văn Bốn Trưởng phòng 0915.081.727
19 Lê Anh Xuân Phó Trưởng phòng 0946.956.683
20 Nguyễn M. Trường Thanh tra viên 0904.878.363
21 Nguyễn Mạnh Dũng Thanh tra viên 0947.246.346
PHÒNG NGHIỆP VỤ 3, SĐT: 3.858.832
22 Lê Cảnh Hưng Trưởng phòng 01667.899.267
23 Đinh Thị Thu Hồng Phó Trưởng phòng 0928.555.123
24 Lê Quốc Vượng Thanh tra viên 0975.366.391
25 Đặng Quang Minh Thanh tra viên 0974.567.821
26 Trần Mạnh Tường Chuyên viên 0912.555.578
PHÒNG NGHIỆP VỤ 4, SĐT: 3.856.291
27  Lê Huy Long Trưởng phòng 0919.512.683
28 Nguyễn Viết Dũng Phó Trưởng phòng 0912.699.683
29 Trần Việt Dũng Phó Trưởng phòng 0936.261.683
30 Đặng Viết Tâm Thanh tra viên 0915.437.139
31 Đinh Đắc Thế Thanh tra viên 0976.810.363
32 Nguyễn Quí Sơn Thanh tra viên 0984.882.328
PHÒNG NGHIỆP VỤ 5, SĐT: 3.859.496
33 Nguyễn Hữu Khoa Trưởng phòng 0911.212.559
34 Nguyễn Hải Thành Phó Trưởng phòng 0912.447.707
35 Mai Thanh Bình Thanh tra viên 0987.404.659
36 Lò Thanh Hiền Thanh tra viên 0904.872.122
PHÒNG GS, KT, XỬ LÝ SAU THANH TRA, SĐT: 3.789.829
37 Vũ Xuân Ngát Trưởng phòng 0912.820.737
38 Nguyễn Nhân Tuấn Phó Trưởng phòng 0912.129.409
39 Vũ Hải Ngọc Phó Trưởng phòng 0936.251.683
40 Lê Thị Nhung Thanh tra viên 0989.990.956
41 Hà Cẩm Nhung Chuyên viên 0989.944.908
BẢO VỆ
Đ/c Sương 0123.836.1353