Danh bạ cơ quan

Th4 17, 2017

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH SỐ MÁY
LÃNH ĐẠO
1 Bùi Minh Tân Chánh Thanh tra
2 Lê Văn Tịch Phó Chánh Thanh tra 0223.551.669
3 Bùi Hồng Hải Phó Chánh Thanh tra 0223.854.066
4 Trần Đức Thuận Phó Chánh Thanh tra 0223.500.335
VĂN PHÒNG TỔNG HỢP, SDT: 3.854.706
5 Nguyễn Văn Tuấn Chánh Văn phòng 0165.7219.796
6 Cầm Văn Hùng Phó Chánh Văn phòng 0989.898.315
7 Lê Anh Tùng Chuyên viên 0914.001.393
8 Giao Lý Công chức 0987.432.977
9 Lương Thị Hồng Lê Công chức 0975.528.970
10 Đặng Thị Thu Kế toán 094.232.8998
11 Đoàn Văn Khích Lái xe 0166.4846.009
12 Lò Văn Tại Lái xe 0983.395.794
PHÒNG NGHIỆP VỤ 1, SĐT: 3.854.707
13 Nguyễn Văn An Trưởng phòng 0915.409.339
14 Lương Thị Loan Phó Trưởng phòng 0986.143.284
15 Hoàng Anh Tuấn Phó Trưởng phòng 0919.355.217
16 Nguyễn Thị Liên Thanh tra viên 0936.554.199
17 Trần Kim Tuyến Chuyên viên 0969.357.092
PHÒNG NGHIỆP VỤ 2, SĐT: 3.854.708
18 Vũ Văn Bốn Trưởng phòng 0915.081.727
19 Lê Anh Xuân Phó Trưởng phòng 0946.956.683
20 Nguyễn M. Trường Thanh tra viên 0904.878.363
21 Nguyễn Mạnh Dũng Thanh tra viên 0947.246.346
PHÒNG NGHIỆP VỤ 3, SĐT: 3.858.832
22 Lê Cảnh Hưng Trưởng phòng 01667.899.267
23 Đinh Thị Thu Hồng Phó Trưởng phòng 0928.555.123
24 Lê Quốc Vượng Thanh tra viên 0975.366.391
25 Đặng Quang Minh Thanh tra viên 0974.567.821
26 Trần Mạnh Tường Thanh tra viên 0912.555.578
PHÒNG NGHIỆP VỤ 4, SĐT: 3.856.291
27  Lê Huy Long Trưởng phòng 0919.512.683
28 Nguyễn Viết Dũng Phó Trưởng phòng 0912.699.683
29 Trần Việt Dũng Phó Trưởng phòng 0936.261.683
30 Đặng Viết Tâm Thanh tra viên 0915.437.139
31 Đinh Đắc Thế Thanh tra viên 0976.810.363
32 Nguyễn Quí Sơn Thanh tra viên 0984.882.328
33 Nguyễn Hữu Dinh Chuyên viên 0943.237.327
PHÒNG NGHIỆP VỤ 5, SĐT: 3.859.496
34 Nguyễn Hữu Khoa Trưởng phòng 0911.212.559
35 Nguyễn Hải Thành Phó Trưởng phòng 0912.447.707
36 Đinh Kiều Hưng Phó Trưởng phòng 086.889.5588
37 Mai Thanh Bình Thanh tra viên 0987.404.659
38 Lò Thanh Hiền Thanh tra viên 0904.872.122
PHÒNG GS, KT, XỬ LÝ SAU THANH TRA, SĐT: 3.789.829
39 Vũ Hải Ngọc Trưởng phòng 0936.251.683
40 Nguyễn Nhân Tuấn Phó Trưởng phòng 0912.129.409
41 Lê Thị Nhung Thanh tra viên 0989.990.956
42 Hà Cẩm Nhung Chuyên viên 0989.944.908
BẢO VỆ
Đ/c Sương 0123.836.1353