Kế hoạch tổng kết 3 năm thực hiện Luật tiếp công dân

Ngày 15/8/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch 140/KH-UBND, tổng kết 3 năm thực hiện Luật tiếp công dân.
Chi tiết kế hoạch và đề cương cùng biểu mẫu thống kê có tại bản đính kèm:

Kế hoạch 140/KH-UBND
Đề cương Kế hoạch
Biểu mẫu thống kê trình độ
Biểu mẫu tổng hợp kết quả tiếp công dân

Đã có 338 lượt xem

Các tin khác