Chỉ đạo điều hành - Phòng chống tham nhũng

Thứ Hai, 16 Tháng Tư 2018

Về việc phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ việc đánh giá công tác PCTN 2017

Ngày 13/4/2018 UBND tỉnh Sơn La đã ban hành công văn số 1200/UBND-NC Về việc phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ việc đánh giá công tác PCTN 2017.

Chi tiết văn bản 1200/UBND-NC

Đã có 184 lượt xem

Các tin khác