Hướng dẫn thực hiện đánh giá CT PCTN năm 2017

Ngày 11/4/2018 Thanh tra tỉnh Sơn La đã ban hành công văn số 150/HD-TTr v/v hướng dẫn thực hiện đánh giá công tác PCTN năm 2017 theo Bộ chỉ số của TTCP.

Các địa phương, đơn vị khai thác tài liệu tại đây:

– Quyết định số 750/QĐ-UBND tỉnh.

– Tài liệu kèm theo kế hoạch số 66/KH-UBND (.doc)

Công văn số 150 của Thanh tra tỉnh

 

Đã có 182 lượt xem

Các tin khác