Thanh tra - Tin trong ngành - Tin tức sự kiện

Thứ Bảy, 16 Tháng Chín 2017

Thanh tra tỉnh tập trung chỉ đạo công tác xử lý sau thanh tra

Thời gian qua, công tác xử lý sau thanh tra đã được các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, Kết quả thu hồi sai phạm về kinh tế phát hiện qua thanh tra ở một số địa phương, đơn vị chưa triệt để; việc xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến sai phạm ở một số nơi chưa kịp thời. Một số kết luận thanh tra đã có hiệu lực pháp luật nhưng chưa được thực hiện nghiêm túc.

Nhằm khắc phục tồn tại trên, Chánh Thanh tra tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan thanh tra trong tỉnh, các phòng nghiệp vụ của Thanh tra tỉnh phối hợp với phòng Giám sát, kiểm tra và Xử lý sau thanh tra, chủ động rà soát các kết luận thanh tra, thống kê chi tiết các nội dung đã thực hiện, nội dung chưa thực hiện, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm, từ đó giao các Trưởng đoàn thanh tra xây dựng kế hoạch và chủ động làm việc với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan để đôn đốc, tìm các biện pháp thực hiện nghiêm túc kết luận thanh tra, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Thực hiện tinh thần chỉ đạo trên, cuối tháng 8, đầu tháng 9 năm 2017, đồng chí Chánh Thanh tra tỉnh cùng với đoàn công tác của Thanh tra tỉnh đã trực tiếp làm việc với Thường trực huyện ủy, Thường trực Ủy ban nhân dân một huyện (ngày 22, 23 tháng 8/2017 tại huyện Sốp cộp, Sông Mã; ngày 14, 15/9/2017 tại huyện Bắc Yên và Vân Hồ) về việc triển khai tổ chức thực hiện các kết luận thanh tra tại các địa phương. Tại các buổi làm việc, Chánh Thanh tra tỉnh đề nghị Thường trực huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Kết luận thanh tra, đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung trong kết luận thanh tra, trọng tâm là thu hồi triệt để sai phạm về kinh tế, chỉ đạo xử lý trách nhiệm kịp thời, nghiêm túc đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến sai phạm.

Tiếp thu nội dung yêu cầu của Chánh Thanh tra tỉnh, các địa phương nêu trên đều khẳng định sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả kết luận thanh tra đã có hiệu lực pháp luật./.

Đã có 249 lượt xem

Các tin khác