Thanh tra - Tin trong ngành

Thứ Sáu, 12 Tháng Một 2018

Thông báo công bố kết luận thanh tra Sông Mã

Ngày 09/01/2018 Chánh Thanh tra tỉnh Sơn La ban hành Kết luận số 03/KL-TTr về việc thanh tra Công tác quản lý đầu tư xây dựng các chương trình, dự án do Ủy ban nhân dân huyện và các đơn vị trực thuộc UBND huyện Sông Mã làm chủ đầu tư.

 

Toàn văn thông báo

Đã có 301 lượt xem

Các tin khác