Thanh tra

Thứ Sáu, 14 Tháng Tư 2017

Thông báo Kết luận thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND huyện Vân Hồ

Ngày 16/3/2017 Chánh Thanh tra tỉnh Sơn La ban hành Kết luận số 02/KL-TTr về việc thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND huyện Vân Hồ trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng và thanh tra ngân sách huyện;

 

Toàn văn thông báo 140;

Đã có 266 lượt xem

Các tin khác