Thanh tra - Tin trong ngành

Thứ Hai, 25 Tháng Sáu 2018

Thông báo Kết luận thanh tra

Ngày 08/6/2018 Chánh Thanh tra tỉnh Sơn La ban hành Kết luận số 39/KL-TTr về việc thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Ban QLDA trong công tác quản lý đầu tư xây dựng các chương trình, dự án do UBND huyện Phù Yên và các đơn vị trực thuộc UBND huyện làm chủ đầu tư.

Toàn văn thông báo Kết luận.

Đã có 273 lượt xem

Các tin khác