Thanh tra - Tin trong ngành

Thứ Tư, 20 Tháng Sáu 2018

Thông báo kết luận thanh tra

Ngày 20/6/2018 Chánh Thanh tra tỉnh Sơn La ban hành Kết luận số 44/KL-TTr về việc thanh tra Công tác quản lý, sử dụng, thanh quyết toán nguồn kinh phí duy tu bảo dưỡng các tuyến đường địa phương do Sở Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố được giao quản lý từ năm 2014 – 2017.

Toàn văn thông báo

Đã có 200 lượt xem

Các tin khác