Lĩnh vực chuyên môn - Thanh tra

Thứ Tư, 13 Tháng Chín 2017

Thông báo kết luận thanh tra Công tác quản lý đầu tư xây dựng các chương trình, dự án do Ủy ban nhân dân huyện Bắc Yên và các đơn vị trực thuộc làm chủ đầu tư

Ngày 05/9/2017 Chánh Thanh tra tỉnh Sơn La ban hành Kết luận số 10/KL-TTr về việc thanh tra Công tác quản lý ĐTXD một số dự án, công trình do Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp làm chủ đầu tư.

 

Toàn văn thông báo

Đã có 275 lượt xem

Các tin khác