Thanh tra - Tin trong ngành

Thứ Bảy, 28 Tháng Tư 2018

Thông báo Kết luận thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng một số dự án, công trình do Ban quản lý dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La làm chủ đầu tư

Ngày 26/4/2018 Chánh Thanh tra tỉnh Sơn La ban hành Kết luận số 25/KL-TTr về việc thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng một số dự án, công trình do Ban quản lý dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La làm chủ đầu tư.

Toàn văn thông báo.

Đã có 196 lượt xem

Các tin khác