Thanh tra - Tin trong ngành

Thứ Hai, 5 Tháng Ba 2018

Thông báo kết luận thanh tra tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Sơn La

Ngày 09/2/2018 Chánh Thanh tra tỉnh Sơn La ban hành Kết luận số 11/KL-TTr về việc thanh tra Công tác quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí, xử lý rác thải, nước thải; mua sắm tài sản và quản lý các dự án đầu tư xây dựng tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Sơn La.

Toàn văn thông báo

Đã có 105 lượt xem

Các tin khác