Thanh tra - Tin trong ngành

Thứ Sáu, 27 Tháng Tư 2018

Thông báo kết luận thanh tra tại Công ty cổ phần môi trường và dịch vụ đô thị Sơn La

Ngày 19/4/2018 Chánh Thanh tra tỉnh Sơn La ban hành Kết luận số 24/KL-TTr về việc thanh tra Công tác quản lý đầu tư xây dựng một số dự án, công trình do Công ty cổ phần môi trường và dịch vụ đô thị Sơn La làm chủ đầu tư

Toàn văn thông báo

Đã có 130 lượt xem

Các tin khác