Thanh tra - Tin tức sự kiện

Thứ Sáu, 10 Tháng Tám 2018

Thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Sở Y tế

Ngày 30/6/2018 Chánh Thanh tra tỉnh Sơn La ban hành Kết luận số 54/KL-TTr về việc thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Sở Y tế trong việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2016, 2017 và 03 tháng đầu năm 2018

Chi tiết thông báo

Đã có 106 lượt xem

Các tin khác