Thanh tra - Tin trong ngành

Thứ Năm, 8 Tháng Hai 2018

Thông báo Kết luận thanh tra Trách nhiệm trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường La

Ngày 25/01/2018 Chánh Thanh tra tỉnh Sơn La ban hành Kết luận số 08/KL-TTr về thanh tra trách nhiệm Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường La trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 19/10/2011 của liên bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Nội vụ từ năm 2015 đến năm 2016.

 

Toàn văn thông báo

Đã có 287 lượt xem

Các tin khác