Thanh tra - Tin trong ngành

Thứ Hai, 12 Tháng Hai 2018

Thông báo Kết luận trách nhiệm Giám đốc Sở Công thương Sơn La

Ngày 09/02/2018 Chánh Thanh tra tỉnh Sơn La ban hành Kết luận số 10/KL-TTr về việc thanh tra Trách nhiệm Giám đốc Sở Công thương trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng; việc quản lý sử dụng các nguồn kinh phí trong 2 năm (2015-2016)

 

Toàn văn thông báo

Đã có 339 lượt xem

Các tin khác