Chỉ đạo điều hành - Tin trong ngành

Thứ Sáu, 19 Tháng Một 2018

Kế hoạch triển khai thực hiện Dân vận giai đoạn 2018-2020

KH_30_Ke hoach cong tac dan van Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 03/01/2018 của y ban nhân dân tỉnh Sơn La về triển khai, thực hiện Đề án ” Tăng cường và đối mới công tác dân vận trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh và chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh gắn với công tác cải cách hành chính giai đoạn 2018-2020″.

Ngày 19/01/2018 Thanh tra tỉnh đã ban hành kế hoạch số 30/KH-TTr về thực hiện công tác dân vận.

Chi tiết kế hoạch tại đây

Đã có 259 lượt xem

Các tin khác