Tin trong ngành - Tin tức sự kiện

Thứ Hai, 18 Tháng Chín 2017

Kết quả công tác thanh tra quý III của Ngành thanh tra Sơn La

Quý III năm 2017, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan thanh tra đã bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, tích cực, chủ động triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch và đột xuất được giao.  

Thanh tra tỉnh và các cơ quan thanh tra đã thực hiện 60 cuộc thanh tra hành chính (48 cuộc theo kế hoạch và 12 cuộc đột xuất), 15 cuộc từ kỳ trước chuyển sang, 45 cuộc triển khai trong kỳ. Kết thúc 58 cuộc, ban hành 41 kết luận (còn 02 cuộc đang triển khai thực hiện).

Các cơ quan được giao chức năng thanh tra chuyên ngành đã triển khai 87 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 593 đơn vị, tổ chức và cá nhân.

Kết quả thanh tra kinh tế – xã hội trong quý III của các cơ quan thanh tra trong tỉnh đã phục vụ kịp thời sự chỉ đạo, điều hành của cấp uỷ, chính quyền địa phương, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.

Đã có 219 lượt xem

Các tin khác