Đăng ký mua sắm tập trung năm 2020
Lượt xem: 266

Ngày 09/3/2020 Thanh tra tỉnh ban hành công văn số 125/TTr về việc đăng ký nhu cầu mua sắm tập trung máy vi tính năm 2020

Công văn đăng ký.pdf