Lượt xem: 187

Công bố kết luận thanh tra

Công bố kết luận thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng một số dự án, công trình do Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn và Ban QLDA Di dân tái định cư thủy điện Sơn La làm chủ đầu tư

Ngày 11/5/2022 tại Hội trường Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La, Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 01/QĐ-TTr ngày 17/01/2022 đã công bố kết luận số 03/KL-TTr ngày 10/5/2022 về việc Thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng một số dự án, công trình do Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn và Ban QLDA Di dân tái định cư thủy điện Sơn La làm chủ đầu tư (nay là Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT). 

(Phòng thanh tra kinh tế)