Lượt xem: 146

Công bố Thông báo kết luận thanh tra

Công bố Thông báo kết luận thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, Kít xét nghiệm, vacxin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Sơn La

Ngày 28/4/2022 tại Hội trường Thanh tra tỉnh Sơn La, Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 15/QĐ-TTr ngày 21/01/2022 đã công bố kết luận số 01/KL-TTr ngày 15/4/2022 về việc thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, Kít xét nghiệm, vacxin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Sơn La.

 

                                                                                                                                       (Đoàn thanh tra theo Quyết định số 15/QĐ-TTr ngày 21/01/2022)