Lượt xem: 271

Công bố Kết luận thanh tra

Thanh tra tỉnh công bố Kết luận thanh tra tại Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Sơn La.

Thực hiện quy định của pháp luật thanh tra, ngày 13/5/2022 tại Hội trường Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, Thanh tra tỉnh đã tổ chức công bố công khai Kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng ngân sách và các nguồn kinh phí; công tác quản lý đầu tư xây dựng một số chương trình, dự án về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Sơn La làm chủ đầu tư.

Tham dự buổi công bố, về phía Thanh tra tỉnh, có đồng chí Lương Thị Như Hoa - Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh và thành viên Đoàn thanh tra. Về phía Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Sơn La đồng chí Nguyễn Tường Thuật - Giám đốc Trung tâm, cùng các Phó giám đốc, Trưởng các phòng chuyên môn và các cá nhân có liên quan đến nội dung thanh tra.

Thanh tra tỉnh công bố toàn văn Kết luận thanh tra, nội dung kết quả thanh tra đã chỉ ra những ưu điểm, tồn tại, hạn chế và trách nhiệm của tập thể và các cá nhân có liên quan trong việc quản lý, sử dụng ngân sách và các nguồn kinh phí; công tác quản lý đầu tư xây dựng một số chương trình, dự án về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Sơn La làm chủ đầu tư, đồng thời kiến nghị các biện pháp xử lý về kinh tế và trách nhiệm.

Thay mặt Trung tâm, ông Nguyễn Tường Thuật - Giám đốc, nhất trí cao với Kết luận thanh tra; kịp thời khắc phục, chấn chỉnh; đồng thời nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm đối với những tập thể, cá nhân có liên quan đến những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong Kết luận thanh tra đảm bảo theo đúng quy định./.

                                              (phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra)