Lượt xem: 258

Thanh tra Chính phủ kiểm tra việc xây dựng, thực hiện kế hoạch thanh tra và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo của ngành thanh tra