Lượt xem: 16

Về việc ban hành giá sản phẩm lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sơn La

1. Quyết định: 12-2022.pdf

2. Phụ lục kèm theo: bieu gia san pham lap qd khsd dat kem theo qd so.xls


Tin cũ hơn
1 2 3 4 5  ...