Câu hỏi về việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập
Lượt xem: 429

- Hỏi: Bản kê khai tài sản, thu nhập được công khai như thế nào?

- Trả lời: Điều 39 Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 quy định: bản kê khai của người có nghĩa vụ kê khai phải được công khai tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó thường xuyên làm việc.

Bản kê khai của người dự kiến được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý được công khai tại cuộc họp lấy phiếu tín nhiệm. Bản kê khai của người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân phải được công khai theo quy định của pháp luật bầu cử...

          (PCTN)