Hỏi-Đáp về kê khai tài sản thu nhập
Lượt xem: 252

Hỏi: Ai là người nhận bản kê khai tài sản, thu nhập?

Trả lời: Điều 38 Luật Phòng, chống tham nhũng quy định, cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng người có nghĩa vụ kê khai có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý bản kê khai.