Lượt xem: 152

Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2021

Chiều ngày 29/01/2021, cơ quan Thanh tra tỉnh đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2021 theo quy định.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Lương Thị Như Hoa, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì Hội nghị; đ/c Trần Đức Thuận, Phó Chánh Thanh tra tỉnh, chủ tịch công đoàn cơ quan, đồng chủ trì Hội nghị; các đồng chí Lãnh đạo Thanh tra tỉnh; các đ/c Trưởng, phó các phòng, cùng toàn thể công chức và người lao động cơ quan.

 Hội nghị đã nghe Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; công khai kết quả thu chi ngân sách năm 2020, dự toán ngân sách năm 2021; các dự thảo quy chế, quy định của cơ quan; Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân. Hội nghị đã tiến hành thảo luận; tổ chức đối thoại giải đáp thắc mắc giữa Chánh Thanh tra tỉnh với cán bộ, công chức người lao động cơ quan và tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021-2023. 

Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan Thanh tra tỉnh  2021 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Kết luận hội nghị, đồng chí Lương Thị Như Hoa, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh- Chủ trì hội nghị, đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 của tập thể cán bộ, công chức và người lao động cơ quan; Mong muốn trong năm 2021, cán bộ, công chức cơ quan sẽ đoàn kết, phấn đấu hơn nữa, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

 

Đinh Đắc Thế, Phó Chánh văn phòng