Lượt xem: 362

Thanh tra tỉnh tặng thiết bị máy tính cho Trường TH&THCS Chiềng Ngần B

         Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo cơ quan Thanh tra tỉnh về việc tặng thiết bị máy tính phòng tin học cho Trường TH&THCS Chiềng Ngần B.

         Ngày 01/4/2021, Đồng Chí Trần Đức Thuận, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Thanh tra tỉnh cùng với các đồng chí trong Ban Chấp hành Công đoàn đã tổ chức tặng Trường TH&THCS Chiềng Ngần B một số thiết bị máy tính văn phòng phục vụ cho công tác giảng dạy của Nhà trường.

         Ngoài việc bàn giao thiết bị, Nhà trường cũng thông tin nhanh về tình trạng thiếu cơ sở vật chất, trang thiết bị và tình hình dạy và học hiện tại của Nhà trường, Nhà trường cảm ơn và đánh giá việc tặng các thiết bị máy tính là rất kịp thời, thiết thực, đáp ứng nhu cầu trực tiếp của Nhà trường, đề nghị Thanh tra tỉnh hỗ trợ thêm thiết bị máy tính trong thời gian tới.

         Thay mặt Thanh tra tỉnh, Đồng chí Trần Đức Thuận, Chủ tịch Công đoàn đánh giá cao những lỗ lực của Nhà trường trong công tác giảng dạy dù tình hình hiện tại Nhà trường còn thiếu nhiều thiết bị cơ sở vật chất và sẽ xem xét, đề nghị Đảng ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan Thanh tra tỉnh bố trí thêm kinh phí tiếp tục hỗ trợ Nhà trường trong thời gian tới.

 

Lê Anh Tùng, Ủy viên BCH CĐCS