(*) Thông tin bắt buộc
Chuyên mục
Tiêu đề (*)
Nội dung câu hỏi (*)
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper 
 
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
Người hỏi (*)
Địa chỉ (*)
Điện thoại (*)
Email (*)
Mã kiểm tra
Nhập mã kiểm tra (*)
  Gửi câu hỏi Làm lại
Tiêu đề
Chuyên mục câu hỏi
Danh sách câu hỏi
1.  Luật khiếu nại

Giám đốc sở A ra quyết định kỷ luật chuyên viên B với hình thức khiển trách. B không đồng ý với quyết định trên.

a, B làm gì để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình trong trường hợp này?

b, Có gì khác trong trường hợp hình thức kỷ luật là buộc thôi việc (chứ không phải là khiển trách) ?

 

  • Ngày gửi: 05/12/2023
  • Người gửi: Vân
  • Địa chỉ: Hà Nội
  • Câu trả lời