• 19/01/2024

  Công bố Quyết định thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Sở Tư pháp và các tổ chức, cá nhân

  Ngày 11/01/2024 tại hội trường Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh đã tổ chức công bố Quyết định số 03/QĐ-TTr ngày 04/01/2024 của Chánh Tranh tra tỉnh về việc thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Sở Tư pháp và các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về: thanh tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; công tác quản lý, sử dụng tài sản công, các nguồn kinh phí của Sở và các đơn vị trực thuộc; trách nhiệm thực hiện công vụ của đội ngũ công chức trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho tổ chức, cá nhân

  245 lượt xem
 • 10/01/2024

  Công bố Quyết định thanh tra tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sơn La.

  Ngày 08/01/2024 tại Hội trường Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sơn La, Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 01/QĐ-TTr ngày 02/01/2024 đã tiến hành công bố Quyết định về việc thanh tra trách nhiệm của Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sơn La và các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; việc đầu tư xây dựng, phát triển các khu công nghiệp; việc thực hiện quản lý quy hoạch, xây dựng công trình trong khu công nghiệp

  135 lượt xem
 • 27/12/2023

  Công bố Kết Luận thanh tra tại Uỷ ban nhân dân huyện Thuận Châu.

  Ngày 25/12/2023 tại Hội trường UBND huyện Thuận Châu, Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 150/QĐ-TTr ngày 31 tháng 10 năm 2023 đã tiến hành công bố Kết Luận về việc thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thuận Châu và các tổ chức, cá nhân trong thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; việc thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, thu hút đầu tư phát triển; công tác quản lý đầu tư xây dựng; quản lý, sử dụng tài sản công của Ủy ban nhân dân huyện Thuận Châu và các đơn vị trực thuộc. 

  255 lượt xem
 • 09/12/2023

  Công bố Kết luận thanh tra cụm công nghiệp Bó Bun, huyện Mộc Châu

  Ngày 05/12/2023 tại Hội trường Thanh tra tỉnh Sơn La, Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 92/QĐ-TTr ngày 28/6/2023 đã tiến hành công bố Kết luận số 31/KL-TTr ngày 05/12/2023 về việc thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác đầu tư xây dựng hạ tầng, quản lý, sử dụng đất đai, việc cho thuê đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính tại Cụm công nghiệp Bó Bun, huyện Mộc Châu. 

  212 lượt xem
 • 28/11/2023

  Công bố Kết Luận thanh tra về Quy Hoạch tại huyện Mai Sơn.

  Ngày 20/11/2023 tại Hội trường UBND huyện Mai Sơn, Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 131/QĐ-TTr ngày 25/9/2023 đã tiến hành công bố Kết Luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng của UBND huyện Mai Sơn và các tổ chức, cá nhân có liên quan. 

  341 lượt xem
 • 26/11/2023

  Công bố Kết luận thanh tra tại UBND thành phố Sơn La

  Ngày 24/11/2023, Thanh tra tỉnh Sơn La công bố Kết luận Thanh tra tại UBND thành phố Sơn La. Dự hội nghị, có Ông Nguyễn Minh Hòa, Chánh Thanh tra tỉnh, chủ trì Hội nghị, về phía UBND thành phố Sơn La, có Ông Đỗ Văn Trụ, Chủ tịch UBND thành phố Sơn La cùng toàn Thành viên Đoàn Thanh tra, đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND thành phố Sơn La.

  221 lượt xem