Tổng số: 22
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
37/2023/UBTVQH15 06/09/2023 Quy định việc các cơ quan thanh tra được trích một phần từ các khoản tiền thu hồi phát hiện qua thanh tra sau khi nộp vào ngân sách nhà nước. Tải về
43/2023/NĐ-CP 30/06/2023 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra Tải về
11/2022/QH15 14/11/2022 Luật Thanh tra 2022 Tải về
07/2021/TT-TTCP 01/10/2021 Quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Tải về
06/2021/TT-TTCP 01/10/2021 Quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra Tải về
05/2021/TT-TTCP 01/10/2021 Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh Tải về
04/2021/TT-TTCP 01/10/2021 Quy định quy trình tiếp công dân Tải về
03/2021/TT-TTCP 30/09/2021 Quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại Thanh tra Chính phủ và vị trí công tác trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng tại chính quyền địa phương Tải về
02/2021/TT-TTCP 23/03/2021 QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO CÔNG TÁC THANH TRA, TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG Tải về
01/2021/TT-TTCP 13/03/2021 Thông tư quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ công chức làm công tác tiếp công dân Tải về
123