Công khai tài chính Quý II-2020
Lượt xem: 348

Ngày 15/7/2020 Thanh tra tỉnh ban hành thông báo số 333 về việc công khai tài chính quý II năm 2020 để công chức, người lao động biết.

cvtb%20333%20-cong%20khai%20tc%20quy%202.pdf

Tin cũ hơn
1 2 3 4 5  ...