Lượt xem: 685

Danh sách vi phạm ATGT, trật tự đô thị trên địa bàn TP Sơn La tháng 7/2017

Xem danh sách vi phạm Tại đây