Kết quả đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Sơn La
Lượt xem: 369
Thực hiện Kế hoạch số 442/KH-TTCP ngày 31/3/2022 của Thanh tra Chính phủ về đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2021. 

Thanh tra tỉnh đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 09/5/2022, Quyết định số 886/QĐ-UBND ngày 20/5/2022 về việc thành lập Tổ đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) cấp tỉnh năm 2021.  Kết quả đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2021, đạt 71/100 điểm (tăng 1.91 điểm so với năm 2020) các nội dung đánh giá đạt điểm số cao đó là: Công tác xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về PCTN (đạt 20/20 điểm); thực hiện các biện pháp phòng ngừa (đạt 23,75/30 điểm).

Thông qua kết quả đánh giá, UBND tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về PCTN; thực hiện các biện pháp phòng ngừa; tập trung thanh, kiểm tra vào những lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng, tiêu cực; kịp thời phát hiện những dấu hiệu, hành vi tham nhũng chuyển cơ quan chức năng xử lý theo quy định./.

                                                                   (Hải Thành-Phòng thanh tra phòng, chống tham nhũng)

Tin cũ hơn
1 2 3 4 5  ...