Các vị trí và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng
Lượt xem: 330

Ngày 30/9/2021, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 03/2021/TT-TTCP quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại Thanh tra Chính phủ và vị trí công tác trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng tại chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Sơn La. Theo quy định, có 05 vị trí phải chuyển đổi định kỳ khi đủ thời hạn từ 03 năm đến 5 năm, hiệu lực thi hành từ ngày 20/11/2021, cụ thể:

- Vị trí làm công tác thanh tra.

- Vị trí làm công tác tiếp công dân.

- Vị trí làm công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Vị trí làm công tác phòng, chống tham nhũng.

- Vị trí làm công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra.

 

Thông tư 03/2021/TT-TTCP gửi kèm theo: 

 

 

 

Tin cũ hơn
1 2 3 4 5  ...