Thanh tra tỉnh hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập năm 2021 và các năm tiếp theo
Lượt xem: 791

Căn cứ Luật phòng, chống tham ngày 20/11/2018; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Thanh tra tỉnh đã có văn bản hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, các Doanh nghiệp Nhà nước và các Doanh nghiệp có phần vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh quản lý, tổ chức thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập “năm 2021”.

Trước đó, ngày 11/10/2021, Thanh tra tỉnh đã ban hành văn bản số 629/TTr - PCTN về việc lập danh sách đối tượng kê khai tài sản, thu nhập năm 2021, trong đó đã hướng dẫn cụ thể các đơn vị thực hiện tốt công tác rà soát, lập danh sách các đối tượng phải thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2021 theo quy định của pháp luật (có 02 đối tượng gồm kê khai hằng năm và đối tượng kê khai bổ sung)./.

CV 629;.pdf; CV 646.pdf


bản 629/TTr-PCTN ngày 11/10/2021; Văn bản số 646/TTr-PCTN ngày 15/10/2021

Tin cũ hơn
1 2 3 4 5  ...