Thanh tra tỉnh tổ chức bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên để xác minh tài sản, thu nhập của cán bộ năm 2022
Lượt xem: 452
Thực hiện Quyết định số 1812/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt nội dung kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2022; Kế hoạch số 554/KH-TTr ngày 01/12/2022 của Thanh tra tỉnh về xác minh tài sản, thu nhập năm 2022.

Ngày 06/12/2022, Thanh tra tỉnh tổ chức lựa chọn công khai người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2022 theo quyết định, bằng hình thức bốc thăm với sự chứng kiến của Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La và đại diện lãnh đạo các cơ quan được xác minh tài sản, thu nhập.

Mục đích của việc xác minh tài sản, thu nhập là để biết rõ tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập, biến động về tài sản, thu nhập, nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm nhằm phòng ngừa tham nhũng, phục vụ công tác cán bộ, kịp thời phát hiện tham nhũng, ngăn chặn hành vi tẩu tán tài sản tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Việc xác minh tài sản, thu nhập được thực hiện theo quy định tại Điều 44 Luật phòng, chống tham ngày 20/11/2018; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

 

Kết quả lựa chọn người ngẫu nhiên:

Sở Tư pháp 02/04 người, chiếm 50% trên tổng số người có nghĩa vụ kê khai tàn sản, thu nhập năm 2021 của đơn vị.

Sở Ngoại vụ 02/04 người, chiếm 50% trên tổng số người có nghĩa vụ kê khai tàn sản, thu nhập năm 2021 của đơn vị.

                                                        (Lò Thanh Hiền - Phòng thanh tra phòng, chống tham nhũng)

Tin cũ hơn
1 2 3 4 5  ...