Thanh tra tỉnh triển khai thực hiện kiểm soát xung đột lợi ích
Lượt xem: 505

           Thực hiện Văn bản số 3368/UBND-NC ngày 08/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn la về triển khai thực hiện kiểm soát xung đột lợi ích.

          Ngày 12/10/2021, Thanh tra tỉnh đã ban hành Văn bản số 631/TTr- PCTN về triển khai thực hiện kiểm soát xung đột lợi ích gửi đến Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND huyện , thành phố; các Ban quản lý, các cơ quan khác thuộc, trực thuộc trên toàn tỉnh.Trong đó, Thanh tra tỉnh đề nghệ các cơ quan, đơn vị thực một số nội dung:

          Tổ chức triển khai thực hiện việc kiểm soát lợi ích quy định tại Điều 29 Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng. Đối tượng thực hiện kiểm soát xung đột lợi ích là toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị; Nội dung kiểm soát xung đột lợi ích thực hiện theo quy định từ khoản 1 đến khoản 9 Điều 29 Nghị định 59/2019/NĐ-CP.

          Thời gian tới Thanh tra tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát xung đột lợi ích trên địa bàn tỉnh./.

CV631.pdf;

s

Tin cũ hơn
1 2 3 4 5  ...