Tổng kết đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2020
Lượt xem: 210

            Thực hiện Kế hoạch số 1006/KH-TTCP ngày 28/6/2021 của Thanh tra Chính phủ về việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2020.   Thanh tra tỉnh đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 29/7/2021, Quyết định số 1874/QĐ-UBND ngày 04/8/2021 về việc thành lập Tổ đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2020 do một đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng, các thành viên là lãnh đạo của các sở có liên quan trong đó Thanh tra tỉnh là cơ quan chủ trì để triển khai đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2020.

             Trong năm 2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân cùng với sự cố gắng, nỗ lực của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân, công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Sơn La đã có nhiều tiến triển tích cực và đã đạt được những kết quả quan trọng: Các cấp, các ngành đã tập trung chỉ đạo việc ban hành các văn bản nhằm cụ thể hoá các quy định của pháp luật về PCTN để tổ chức thực hiện hiệu quả Luật PCTN trên địa bàn tỉnh; công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật; thực hiện các biện pháp phòng ngừa được triển khai tích cực, đồng bộ hơn; công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về PCTN được quan tâm thực hiện; việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng tại các địa phương, đơn vị được đẩy mạnh. Điểm đánh giá năm 2020 đạt 69.09 điểm, tăng  15.06 điểm so với năm 2019 (năm 2019 đạt 54.03 điểm).

            Ngày 14/9/2021, Thanh tra tỉnh đã tham mưu tổ chức họp tổng kết đánh giá đối với việc triển khai thực hiện của Tổ đánh giá nhằm rút kinh nghiệm để thực hiện các kỳ đánh giá tiếp theo.

Thông qua kết quả đánh giá, nắm bắt được hiệu quả của việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trên thực tế, đồng thời xác định được những khâu triển khai tốt, những điểm mạnh, hạn chế trong thực hiện, giúp định hướng, điều chỉnh công tác PCTN trong thời gian tiếp theo sát, đúng và hiệu quả hơn./.

                                                                                           (Phòng thanh tra phòng, chống tham nhũng)     

Tin cũ hơn
1 2 3 4 5  ...