Công bố Kết luận thanh tra Ban QLDA ĐTXD các công trình Giao thông tỉnh Sơn La.
Lượt xem: 513
Ngày 26/9/2023 tại Hội trường Ban QLDA ĐTXD các công trình Giao thông tỉnh Sơn La, Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 88/QĐ-TTr ngày 21/6/2023 đã tiến hành công bố Kết luận về việc thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng của Ban QLDA ĐTXD các công trình Giao thông tỉnh Sơn La. 

Chủ trì hội nghị công bố Kết luận, đồng chí Nguyễn Minh Hòa - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh - Chánh Thanh tra tỉnh đã phát biểu thống nhất nội dung, chương trình hội nghị, chủ trì thảo luận, tham gia ý kiến tiếp thu nội dung Kết luận.

Sau khi nghe đồng chí Trần Việt Dũng - Trưởng đoàn Thanh tra thông qua Kết luận, đồng chí Trần Thanh Hải - Giám đốc Ban nhất trí cao với các nội dung trong Kết luận thanh tra, cam kết sẽ chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện theo các nội dung đã chỉ ra trong kết luận; Đồng thời sẽ chỉ đạo xây dựng kế hoạch khắc phục các tồn tại, hạn chế; tổ chức hội nghị kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân liên quan.


anh tin bai

 

Kết luận hội nghị, Đồng chí Nguyễn Minh Hòa - Chánh thanh tra tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ của Đoàn thanh tra; sự phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện của các phòng, ban, đơn vị liên quan để Đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch, đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Đồng thời đề nghị đồng chí Giám đốc Ban  QLDA ĐTXD các công trình Giao thông tỉnh Sơn La nghiêm túc chấp hành, thực hiện đúng các nội dung Kết luận thanh tra; xây dựng kế hoạch thực hiện kết luận thanh tra với các nội dung, tiến độ cụ thể, phân công giao nhiệm vụ cho các đơn vị, tập thể, cá nhân rõ ràng; đề ra các biện pháp khắc phục có hiệu quả những hạn chế, tồn tại mà Kết luận đã chỉ ra./.

                                                  (Phòng thanh tra kinh tế)