Công bố Kết luận thanh tra cụm công nghiệp Bó Bun, huyện Mộc Châu
Lượt xem: 212
Ngày 05/12/2023 tại Hội trường Thanh tra tỉnh Sơn La, Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 92/QĐ-TTr ngày 28/6/2023 đã tiến hành công bố Kết luận số 31/KL-TTr ngày 05/12/2023 về việc thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác đầu tư xây dựng hạ tầng, quản lý, sử dụng đất đai, việc cho thuê đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính tại Cụm công nghiệp Bó Bun, huyện Mộc Châu. 

- Dự buổi công bố kết luận thanh tra về phía Thanh tra tỉnh có đồng chí Nguyễn Minh Hòa - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh - Chánh Thanh tra; các đồng chí thành viên đoàn theo Quyết định thanh tra số 92/QĐ-TTr ngày 28/6/2023; giám sát đoàn thanh tra theo Quyết định số 93/QĐ-TTr ngày 29/6/2023. Đại diện các Sở: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Mộc Châu và các đơn vị có liên quan.

- Đồng chí Nguyễn Minh Hòa - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh - Chánh Thanh tra đã phát biểu thống nhất nội dung, chương trình hội nghị. Thực hiện sự phân công của đồng chí Chánh Thanh tra tỉnh, đồng chí Trần Việt Dũng - Trưởng phòng Thanh tra Kinh Tế - Trưởng đoàn thanh tra đã công bố toàn văn nội dung Kết luận thanh tra.

anh tin bai


- Sau khi nghe thông qua Kết luận, các đơn vị là đối tượng thanh tra nhất trí cao với các nội dung trong Kết luận thanh tra, cam kết sẽ chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện theo các nội dung đã chỉ ra trong kết luận; Đồng thời sẽ chỉ đạo xây dựng kế hoạch khắc phục các tồn tại, hạn chế; tổ chức hội nghị kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân liên quan.

- Kết luận hội nghị, Đồng chí Nguyễn Minh Hòa - Chánh thanh tra tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ của Đoàn thanh tra; sự phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện của UBND huyện Mộc Châu, các sở, ngành liên quan để Đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch, đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Đồng thời đề nghị các Sở: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Mộc Châu nghiêm túc chấp hành, thực hiện đúng các nội dung Kết luận thanh tra. Xây dựng kế hoạch thực hiện kết luận thanh tra với các nội dung, tiến độ cụ thể, phân công giao nhiệm vụ cho các đơn vị, tập thể, cá nhân rõ ràng; đề ra các biện pháp khắc phục có hiệu quả những hạn chế, tồn tại mà Kết luận Thanh tra đã chỉ ra./.

                                                                                (Phòng thanh tra kinh tế)