Công bố Kết Luận thanh tra tại Uỷ ban nhân dân huyện Thuận Châu.
Lượt xem: 255
Ngày 25/12/2023 tại Hội trường UBND huyện Thuận Châu, Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 150/QĐ-TTr ngày 31 tháng 10 năm 2023 đã tiến hành công bố Kết Luận về việc thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thuận Châu và các tổ chức, cá nhân trong thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; việc thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, thu hút đầu tư phát triển; công tác quản lý đầu tư xây dựng; quản lý, sử dụng tài sản công của Ủy ban nhân dân huyện Thuận Châu và các đơn vị trực thuộc. 

- Dự buổi công bố kết luận thanh tra về phía Thanh tra tỉnh có đồng chí Nguyễn Minh Hòa - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh - Chánh Thanh tra; các đồng chí thành viên Đoàn thanh tra theo Quyết định thanh tra số 150/QĐ-TTr ngày 31/10/2023; giám sát đoàn thanh tra theo quyết định số 151/QĐ-TTr ngày 01/11/2023. Về phía huyện Thuận châu, tham dự buổi công bố có đồng chí Quàng Văn Dũng - Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Phó chủ tịch và đại các phòng, đơn vị trực thuộc, đại diện UBND các xã trên địa bàn huyện.

anh tin bai


- Đồng chí Nguyễn Minh Hòa - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh - Chánh Thanh tra đã phát biểu thống nhất nội dung, chương trình hội nghị. Thực hiện sự phân công của đồng chí Chánh Thanh tra tỉnh, đồng chí Lê Huy Long - Thanh tra viên chính, Phó Chánh Thanh tra tỉnh - Trưởng đoàn thanh tra đã công bố toàn văn nội dung Kết luận thanh tra.

 

- Sau khi nghe thông qua Kết luận, đồng chí Quàng Văn Dũng - Chủ tịch UBND huyện nhất trí cao với các nội dung trong Kết luận thanh tra, cam kết sẽ chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị và các xã liên quan nghiêm túc thực hiện theo các nội dung đã chỉ ra trong kết luận; Đồng thời sẽ chỉ đạo xây dựng kế hoạch khắc phục các tồn tại, hạn chế; tổ chức hội nghị kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân liên quan.

- Kết luận hội nghị, Đồng chí Nguyễn Minh Hòa - Chánh thanh tra tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ của Đoàn thanh tra; sự phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện của các phòng, ban, đơn vị và các xã liên quan để Đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch, đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Đồng thời đề nghị đồng chí Chủ tịch UBND huyện nghiêm túc chấp hành, thực hiện đúng các nội dung Kết luận thanh tra; xây dựng kế hoạch thực hiện kết luận thanh tra với các nội dung, tiến độ cụ thể, phân công giao nhiệm vụ cho các đơn vị, tập thể, cá nhân rõ ràng; đề ra các biện pháp khắc phục có hiệu quả những hạn chế, tồn tại mà Kết luận Thanh tra đã chỉ ra./.

                                                                                (Phòng Thanh tra kinh tế)